Brage Gille

Seniorträff 26 mars, 2019 Systrarna Jobs på Thilska galleriet.

Vi var 11 brageiter som besökte Thielska Galleriet. Vi började med att bese de ordinarie utställningarna. De är som vanligt fantastiska. Sedan tittade vi på utställningen om systrarna Jobs. Mycket spännande och många tankar dyker upp när man minns alla olika mönster som visas.

Systrarna började som keramiker men gick med tiden mer över till textilkonst.

Vi avslutade som vanligt med något att äta och dricka i serveringen på galleriet.

Efter besöket var det några som promenerade mot centrum i det fina vårvädret medan andra tog bussen raka vägen hem.

Bilderna från dagen är som vanligt tagna av Göran K.