Brage Gille

GDPR

Personuppgiftansvarig i föreningen Brage Gille är styrelsen, se årsmötesprotokoll samt hemsida. Man kan nå styrelsen på styrelse[@]bragegille.se
Föreningen hanterar följande personuppgifter: Namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer
Dessa personuppgifter krävs för att vi ska kunna få aktivitetsbidrag från studieförbundet Kulturens, för medlemskap i distrikts- och riksorganisationen Folkdansringen, samt för att kunna kontakta personen.
Organisationer som får ta del av personuppgifterna är studieförbundet Kulturens, Folkdansringen Stockholm och riksorganisationen Folkdansringen.

Medlemmar och kursdeltagare har rätt att

  • Få tillgång till sina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  •  Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • Få veta hur länge Brage gille kommer att lagra personuppgifterna
  • Lämna in klagomål till Datainspektionen