Brage Gille

Folkdansringens försäkring

Inga Cederberg, Folkdansringens rikskassör, har skrivit ihop en sammanställning över vad som gäller för den försäkring Folkdansringen har hos Folksam. Maj 2019


  • Olycksfallsförsäkring Samtliga medlemmar, oavsett ålder, som deltar i verksamhet arrangerad av Folkdansringen (riks, distrikt, förening). Under utförande samt resa till och från.
  • Tjänstereseförsäkring För anställda inom Folkdansringen (riks, distrikt, förening), och förtroendevalda som representerar Folkdansringen vid angivna uppdrag, vilka betalas av Folkdansringen.
  • Egendomsförsäkring Vid stöld, i av Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal.  
  • För närvarande: Folkdräkter (15.000 kr), musikinstrument 5 prisbasbelopp Extra kostnadsförsäkring.
  • För extra kostnader om skada i av Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal, gör att denna lokal ej går att använda, utan man måste hyra något annat under max ett år.
  • Rättsskyddsförsäkring,
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Krisförsäkring

Kundnummer: 14874