Brage Gille

Midsommarövningarna börjar 13 maj

Denna dag startar midsommarprogramsövningarna på Ateljén, Södergården, Götgatan
37.

De fortgår sedan fram till midsommar.

18:15 spelar spelgruppen och 19:00 sätter dansövningen igång.