Brage Gille

Katarina brandstation 30 mars 2023

10 glada brageiter samt 3-åriga Otto samlades vid Katarina brandstation på Söder. Katarina brandstation är den brandstation som i dag längst har legat på samma plats. Vi fick en trevlig visning av brandmansmuseet som finns där.