Brage Gille

Brage Gille år för år

Brage gille år för år
1906
Föreningen Brage bildas i Finland
1908
Föreningen Brage gör ett besök i Stockholm i juli och inspirerar till att starta en förening här.
1909
Gillet börjar öva och Hilmer Schelin bjuder in till medlemskap i Brage Gille. En första soaré genomfördes men under namnet "Folkdansvännerna".
1910
Brage Gille bildas formellt.
1911
Deltar i ungdomsmötet i Helsingfors.
1912
Besöker Danmark.
1913
På Yttringe Lidingö hyrdes föreningens sommarhem.
1914
Ramsnora var årets sommarhem.
1915
Werka hyrdes detta år som sommarhem.
1916
Ekedal, Rönninge hyrdes detta år och där huserade vi till 1935.
1917
Resa till Norge.
1918
Beslöts att Brage Gille skulle bestå av två danslag.
1919
Stockholms Folkdansföreningars Centralkommitté bildas.
1920
Första Nordiska folkdansstämman. Svenska Ungdomsringen bildades
1921
Besöker Danmark och Brage Gilles märke ritades av Ernst Granhammar.
1922
Syddes Brage Gilles fana av flickorna, pojkarna skänkte materialet. Resa till Norge.
1923
Kallade Brage Gille Kurt Belfrage till sin första hedersordförande.
1924
Besök i Norge.
1925
Utdelades de första guldmärkena till Georg Andersson och Gunnar Rasmusson.
1926
Besök i Norge, Gottfrid Sjöberg fick Guldmärket.
1929
Besök i Danmark. Bernhard Jansson erhöll guldmärket.
1930
Brage Gille 100 medlemmar
1932
Besök i Norge.
1935
I Gillets stadgar infördes en paragraf om att medlem är skyldig att anskaffa bygdedräkt efter 1 års medlemskap.
1936
Gillet fick sin första kvinnliga ordförande Betty Karlin. Detta år och fram till 1939 var Brage Gille engagerat i folkparkerna och företog en del resor i landet. Ett nytt sommarhem hyrdes, Utgårda, Rönninge. Detta hyrdes fram till 1944.
1938
Besök i Danmark.
1939
Besök i Danmark.
1941
Brage Gille hade för första gången hand om gamla dansen på Bollnäsbanan på Skansen. Detta fortsatte fram till 1956. Även samkvämsverksamhet på Kungsholmens läroverk, som tillsammans med Kedjan drevs fram till 1950, startades detta år.
1943
Georg Lanbert fick Guldmärket
1944
Brage Gille startade sin barnlagsverksamhet och sommarhemmet Björkliden inköpes. Anders Andersson tilldelades Guldmärket.
1946
Besök i Danmark under två veckor. De första veckoslutsträffarna genomfördes på Nygård. Brage Gille staterade i Värmlänningarna på Operan i den uppsättning som gavs fram till 1951.
1948
Första resan utanför Norden genomförs till Schweiz.
1949
Resa till Danmark. Guldmärket tilldelas Rudolf Sjöberg, Kaj Thunberg och Claes Thunberg.
1950
Uppflyttades första gången nio barnlagsmedlemmar upp till stora gillet efter att varit med sedan barnlagets början, och Björkliden fick elektricitet installerat och telefon indragen.
1951
Resa till Danmark.
1952
Brage Gille är 200 medlemmar och reser till Norge.
1953
Den första hembygdsfesten i Täby tillsammans med Stockholms Spelmansgille. En resa till Åland.
1954
Barnlaget fick mottaga en svensk fana av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag och Brage Gille anordnade en fjällresa till Grövelsjön. Anna-Lisa Andersson erhåller Guldmärket.
1955
1955 avhölls det första julgillet på Björkliden under Trettondagshelgen och Brage Gilles fond för utbildning av ledare och spelmän bildades. En turné till Danmark, Frankrike och Italien genomfördes.
1956
Skapades en resefond inom gillet och Åland besöktes åter.
1957
En resa till Italien skedde detta år.
1958
Beslutades om nya given, vilken innebär att flickorna har samma rätt att bjuda upp till dans som pojkarna. Resan detta år gick till England och Danmark.
1959
Brage Gille 50 år. Britta Eriksson och Kerstin Jakobsson erhöll Guldmärket. Åland besöktes. Björklidenfonden instiftades.
1960
Gillet fick mottaga en fanduk som gåva av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag.
1961
Resa till Tjeckoslovakien genomfördes.
1963
Tyskland var resmålet detta år.
1964
Gudrun Åberg erhåller Guldmärket.
1965
Till Österrike och Frankrike gick resan detta år.
1968
Resmålet för året var Irland.
1969
Anders Andersson utsågs till Gillets hedersordförande. Guldmärket tilldelades Ragnar Larsson.
1971
Under tre veckor besöktes Frankrike detta år
1974
Lars-Erik Andersson erhåller Guldmärket.
1975
Till Spanien gick resan.
1977
Detta år besöktes Belgien.
1978
Gillet var detta år i Holland. På hösten besöktes Århus i Danmark.
1979
Guldmärket tilldelades Maj-Britt Jansson
1981
Resa till Danmark genomfördes.
1983
Danmark var målet för årets resa.
1984
Guldmärket tilldelades Eva Axell och Margareta Rinnbäck Återigen besöktes Danmark
1985
En resa till Belgien arrangerades detta år.
1986
Danmark besöktes.
1987
En festival på Mallorca var mål för årets resa.
1989
Guldmärket utdelades till Britt Rydell. Medlemmar i gillet deltog i Stockholms distrikts 70-årsjubileum på Globen, där föreställningen "Tidernas dans" Framfördes.
1990
Resan gick till Grekland.
1994
Allan Johansson erhöll Guldmärket
1999
Birgitta Lundqvist, Gunnar Eriksson och Eric Bolander erhöll Guldmärket.
2006
Vi deltog i en folkdansfestival i Prag
2009
Brage erhåller en fana från Rikskommittén Sveriges Nationaldag till sitt 100 års jubileum. Bertil Lundqvist, Carin Christensson och Eva Bolander erhöll Guldmärket vid jubileumsfesten som avhölls på Högloftet.

Relaterat