Brage Gille

Gillesmöte 30 november 2019

Vi var ett femtontal brageiter som träffades och pratade om den kommande verksamheten.

Mötet började med en bildvisning med bilder i första hand från mitten av sextiotalet fram till sekelskiftet. Några bilder utanför detta intervall fanns också.

Under förhandlingarna fick vi en presentation om vad som hänt i föreningen efter årsmötet och sedan fortsatte vi med att prata om planerna för 2020. Kursverksamheten kommer att i stort sett fortsätta på samma sett som det varit under de senaste åren.

Vi pratade även om att arrangera en resa till sommaren. det kom fram två förslag, det ena är att vi skall åka till Litauen och Europeaden den 5  augusti. Ett annat förslag är att vi skall göra en resa upp till Dalarna under andra halvan av augusti och besöka olika spännande ställen. Zorngården i Mora, Nusnäs, Nittsjö, Carl Larssongården mm.

Är du intresserad så hör av dig till styrelsen@bragegille.se

Efter avslutad förhandling var vi ett antal som avslutade dagen med en gemensam middag på restaurang China på Ringvägen. God mat, inte det vanliga utbudet av kinamat utan en egen meny.