Brage Gille

Gillesmöte lördag 27 oktober 2018

 

Ett trevligt möte där vi fick en presentation av vad som hänt i föreningen under de senaste månaderna. Ekonomin ser bra ut och styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för nästa år, något som mötet godkände. Förslag till verksamhetsplan för nästa år presenterades och diskuterades. inga större förändringar utan den liknar till stor del den som vi har i år. Nomineringar till alla förtroende uppdrag som skall väljas på årsmötet gjordes. det kom fram ett förslag att valberedningen och styrelsen skall kontakta alla aktiva medlemmar i början på nästa år och presentera vika uppdrag som behöver fyllas. Dessutom presentera ett antal mindre arbetsuppgifter som medlemmar kan ta på sig för att avlasta styrelsen. Så vänta på brevet eller kontakta valberedningen som består av Ylva Sandin och Eva Bolander.