Brage Gille

Besök hos Ann Ahlbom Sundqvist 28 september 2021

Ann Ahlbom Sundqvist, utbildad vid Konstfack och verksam i Stockholm, har erbjudit sig att visa sin verkstad och några av sina verk för Gillets seniorer. Ann bor i Älvsjö och arbetar i många material såsom sten, metall, glas och lera. Hon är representerad på ett flertal ställen i Stockholmsområdet, såväl som runt om i Sverige. Vid besöket som planeras till c:a två timmar kommer alla deltagare även få tillfälle att under Anns ledning kort få prova på arbetet som konstnär.
Så här presenterar Ann sig själv på sin hemsida:
Jag arbetar som skulptör, grafisk formgivare och tecknare och har varit konstnärligt verksam i snart 30 år med bl a utställningar och uppdrag. Jag är utbildad på Konstfack inom Skulptur.
Jag gillar form och material och vill skapa ett uttryck eller en känsla. Mitt formspråk har en viss tidlös linje, där jag inspireras av naturens mikroformer, klimatet och kommunikation mellan människor. Motsatser, likheter och dialog är teman som återkommer i mitt arbete. Val av material bestäms utifrån uttryck, tankar, historia och miljö. Jag visar min konst på separat- och samlingsutställningar samt genom offentliga konstnärliga gestaltningsuppdrag.