Brage Gille

Bakdag 26 november 2016

Ett antal Brageiter bakade under ett par timmar Mjukt och hårt bröd och bullar på Brillo Tullhus 1, Skeppsbron.