Brage Gille

Funktionärer

Funktionärer 2023

Ordförande Gunnar Eriksson
Vice Ordförande Hans Henke
Kassör Eva Bolander
Sekreterare Carin Christensson
Ledamot Lars-Ola Sandin
Ledamot Aina Christensson Lundberg
Ledamot Eric Bolander
Revisor Hans-Christer Gillquist
Revisor Helmuth Zika
Revisorssuppleant Magnus Axell
Revisorssuppleant Ulla-Britt Torstensdotter
Distriktsombud Göran Karlgren
Valberedning Tony Johansson, Camilla Sälg
Webbmaster Hans Henke
Spelledare Lars-Ola Sandin
Du kan nå oss på info@bragegille.se